login:
hasło:
rejestacja przypomnij hasło koszyk
Promocja
Poradniki

Masz pytania dotycz±ce odzieży roboczej? Zapoznaj się z naszymi poradnikami:

Odzież wykorzystywan‘ przez każdego pracownika można podzielić na dwie kategorie: odzież robocza oraz odzież ochronna. Jaka jest między nimi różnica? Odzież ochronna musi posiadać odpowiednie certyfikaty zgodnie z normami odpowiednimi dla zagrożenia z którymi pracownik ma do czynienia.


Odzież robocza jest używana jako ubranie zastępuj‘ce odzież pracownika. Chroni go nie tylko przed zabrudzeniem ťrodkami, które nie s‘ szkodliwe dla zdrowia ale również zapobiega przed przedwczesnym zniszczeniem odzieży własnej. Stosuje się również odzież robocz‘ w miejscach gdzie wymagana jest bezwzględna czystoťć produktów itp. Często do odzieży roboczej zaliczane s‘ również ubrania jednorazowe. Ubrania robocze występuj‘ również jako odzież charakteryzuj‘ca dany zawód (odzież dla służby zdrowia, odzież ogrodnicza czy odzież dla gastronomii).


Odzież robocz‘ stanowi‘ nie tylko pojedyncze elementy garderoby jak np: obuwie ochronne czy rękawice robocze - s‘ to również pełne zestawy przygotoawane specjalnie na potrzeby danej branży. Oferta odzieży roboczej obejmuje m.in: bluzy, kamizelki, koszule, kombinezony, fartuchy, spodnie, bielizna, koszulki, obuwie, rękawice, czapki, kaski, okulary, maski i wiele innych. W zależnoťci od tego w jakich warunkach odzież robocza ma być użytkowana istnieje możliwoťć wyboru odzieży ocieplanej i nieocieplanej.


Ze względu na materiały wykonania odzieży roboczej możemy podzielić je na trzy grupy:


Odzież ochronna może zastępować lub tylko okrywać właťn‘ odzież pracownika. Odzież ochronna robocza chroni pracownika przed zagrożeniem z jakim ma do czynienia w codziennej pracy. Jest to odzież stosowana w sytuacji bezpoťredniego zagrożenia zdrowia lub życia przy kontakcie z substancjami lub materiałami niebezpiecznymi. Odzież ochronna robocza może być odporna na: zagrożenia biologiczne, mechanicze, ťrodki chemiczne, pr‘d, wilgoć, ogień czy chociażby warunki atmosferyczne. Ubrania stosowane jako odzież ochronna powinny posiadać certyfikat potwierdzaj‘cy spełnienie normy odpowiadaj‘cej każdemu z zagrożeń.

Odzież ochronn‘ możemy podzielić na:

Oferowana przez nasz sklep internetowy odzież robocza BHP to produkty wysokiej jakoťci w przystępnych cenach.

 

Copyright © 2009 phRadpol.pl Wszelkie prawa zastrzeżone
tworzenie stron Webton.pl