login:
hasło:
rejestacja przypomnij hasło koszyk
Promocja
Poradniki

Masz pytania dotycz±ce odzieży roboczej? Zapoznaj się z naszymi poradnikami:

Art. 237 Kodeksu pracy mówi, że każdy pracodawca ma obowi‘zek dostarczyć pracownikowi bezpłatnie odzież i obuwie ochronne robocze. Pracodawca musi zadbać o odzieć robocz‘ lub ochronn‘ gdy:

W momencie gdy pracownik używa w tych przypadkach własnej odzieży, pracodawca musi wypłacić mu ekwiwalent za odzież robocz‘. Sklep internetowy phRadpol to profesjonalna hurtownia BHP posiadaj‘ca odzież robocz‘ BHP w przystępnych cenach.

W niektórych przypadkach to pracodawca decyduje o tym, na którym stanowisku pracownicy mog‘ używać własnej odzieży. Dzieje się tak tylko w momencie gdy nie s‘ to prace na tych stanowiskach przy których istnieje ryzyko skażenia odzieży, kontaktu z materiałami radioaktywnymi, intensywnego zabrudzenia odzieży lub stanowiska zwi‘zane z bezpoťredni‘ obsług‘ maszyn.

Należy pamiętac o tym, że to pracodawca ustala rodzaj odzieży ochronnej jaki jest wykorzystywany na danym stanowisku. Od niego zależy również czas przez jaki odzież robocza będzie użytkowana. Obuwie ochronne oraz odzież robocza stanowi‘ własnoťc pracodawcy.

Pracodawca musi zadbać również o to, żeby odzież ochronna była systematycznie prana, naprawiana, odkażana czy odpylana (w zależnoťci od warunków w jakich jest użytkowana). W przypadku gdy pracownik samodzielnie zajmuje się obuwiem roboczym i odzież‘ ochronn‘, pracodawca jest zobowi‘zany do wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego. Nalezy pamiętać o tym, że pracodawca ma prawo nie dopuťcić pracownika do pracy gdy ten nie używa odpowiednich ťrodków ochrony indywidualnej (obuwie robocze, odzież ochronna itp) - zgodnie z art. 237 § 1 kodeksu pracy

Odzież i obuwie ochronne maj‘ce stycznoťć z materiałami radioaktywnymi lub skażonymi nie mog‘ być czyszczone przez pracownika. Każdy pracodawca ma obowi‘zek przechowywania takiej odzieży w miejscach do tego przeznaczonych.
 

Copyright © 2009 phRadpol.pl Wszelkie prawa zastrzeżone
tworzenie stron Webton.pl